Tule meille töihin

 Tule meille töihin

Tulkin ammattietiikka ja työskentely

Tulkit noudattavat ammattietiikkaa ja työskentelevät hyvän tulkkaustavan mukaisesti.
Seuraavat neljä kohtaa ovat tulkin ammattietiikan pääkohdat:

 • Tulkki tulkkaa kaiken mitä sanotaan: tulkki ei jätä mitään tulkkaamatta eikä lisää mitään.
 • Tulkki on on neutraali ja puolueeton: tulkki ei asetu kummankaan tulkattavan puolelle eikä puutu keskusteluun.
 • Tulkki on vaitiolovelvollinen: kaikki tulkkauksen aikana esiintuleva on salassapidettävää.
 • Tulkki tulkkaa aina minä-muodossa: Minä-muodossa tulkkaaminen korostaa tulkin roolia neutraalina osapuolena.

Esittely

Tulkki aloittaa aina esittelemällä itsensä ja tulkin roolin molemmilla tulkkauskielillä. Esittelyssä tulkki kertoo edellä mainitut neljä kohtaa. Näin keskustelun molemmat osapuolet voivat tuntea olonsa turvalliseksi ja olla varmoja siitä, että kuulevat kaiken mitä sanotaan.

Jääviys

Tulkki ei ota vastaan toimeksiantoa, johon hän on esteellinen tai jäävi. Jääviyden peruste on mm. sukulaisuus, ystävyyssuhde tai taloudellinen suhde jompaan kumpaan tulkattavaan.

Tulkkauksen aikana

Tulkki tekee muistiinpanoja muistinsa tueksi tulkatakseen kattavasti. Tarvittaessa tulkki voi tarkistaa jonkin termin sanakirjasta tai sanastosta. Mikäli tulkki ei ymmärrä jotakin kuulemaansa, hän pyytää puhujaa selvittämään sanomaansa ja informoi siitä molempia osapuolia heidän kielillään. Tulkki on kielen ammattilainen mutta asiakas on aina oman alansa paras asiantuntija. Tulkkauksen lopuksi tulkki tuhoaa muistiinpanonsa.

Suomen lainsäädännössä tulkkaus mainitaan mm. seuraavissa kohdissa:

 • Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) 7 §
 • Valtioneuvoston asetus (512/1999, muut. 196/2002) 1, 5, 13, ja 14 §
 • Hallintolaki (434/2003) 26 §
 • Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 77 §
 • Kielilaki (423/2003) 18 §
 • Ulkomaalaislaki (301/2004) 10 §, 203 §
 • Esitutkintalaki (449/1987) 37 §
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 3 §, 5 §
 • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 5 §.

Tule meille töihin

Mikäli sinua kiinnostaa työ tulkkina tai kääntäjänä, pyydämme että lähetät sähköpostitse vapaamuotoisen työhakemuksen.
Hakemusten perusteella kutsumme osan hakijoista haastatteluun. Lisätietoja antaa palvelupäälikkö Sheida Nauzad

 • Puh: 046 9391 533
 • tilaa@expresstulkkipalvelu.fi

Rekrytoimme jatkuvasti päteviä asioimistulkkeja ja kääntäjiä.

Lomakkeet

Lataaksesi lomakkeet, paina vastaavaa painiketta