Express tulkkipalvelut

Asioimistulkkaus

Asioimistulkkaus

Asioimistulkkaus (läsnäolotulkkaus) on kahden kielen välistä tulkkausta. Koulutuksesta valmistuneet tulkit työllistyvät erilaisiin tulkkaus- ja käännöstehtäviin viranomaistahoilla, oikeus- ja kokoustulkkaukseen sekä kansainvälisiin tehtäviin.

Konferenssitulkkaus

Konferenssitulkkaus

Konferenssitulkkaus on mm. erilaisissa seminaareissa ja konferensseissa tapahtuva konsekutiivitulkkaus eli peräkkäistulkkaus tai simultaanitulkkaus eli samanaikaistulkkaus.

Kuiskaustulkkaus

Kuiskaustulkkaus

Kuiskaustulkkausta käytetään pääosin ilman teknisiä apuvälineitä sellaisissa tilaisuuksissa, joissa yhdellä tai usealla tilaisuuteen osallistuvalla ei ole yhteistä kieltä muun ryhmän kanssa.

Neuvottelutulkkaus

Neuvottelutulkkaus

Neuvottelutulkkausta käytetään kahdenvälisissä neuvotteluissa ja muissa keskustelutilanteissa, joissa nopea reagointi on tärkeää ja osanottajamäärä vähäinen.

Oikeudenkäyntitulkkaus

Oikeudenkäyntitulkkaus

Oikeustulkkaus on tuomioistuimessa tapahtuvaa tulkkausta. Oikeustulkilla (josta jäljempänä käytetään sanaa ”tulkki”) tarkoitetaan oikeudenistunnossa tulkkaustehtävää hoitavaa ammattitulkkia, mukaan lukien viittomakielen tulkit.

Puhelintulkkaus

Puhelintulkkaus

Puhelintulkkaus sopii tilanteisiin, joissa tulkkausapua tarvitaan kiireisesti, tulkkaus on lyhyehkö ja tulkin ei ole välttämätöntä olla paikan päällä.